Sales Manager në Dimensions BRJ

Thirrje +38343804882

Property Types

  • 48% Banesë
  • 22% Troje
  • 16% Lokal
  • 14% Të tjera

Property Status

  • 66% Në shitje
  • 34% Me qira

Property Cities

  • 82% Prishtinë
  • 5% Fushë Kosovë
  • 3% Prizren
  • 10% Të tjera

Rreth Dimensions

Lloji nga:

0 Rishikimi

Lloji nga:
Lini një Shqyrtim

Lini një Shqyrtim

Krahasoni listings

Krahasoni